A századforduló magyar építészete

1990 Ft

Leírás

A könyv megkísérli összegyűjteni és rendszerezni az előbb megtagadott és megátkozott, majd a hatvanas-hetvenes években divatossá lett, ám teljességében föl nem fedezett magyar századfordulós építészet emlékanyagát. A közhasználatban “szecessziós”-nak nevezett, de a bécsi szecesszió mellett több más stílusirányzatra is kiterjedő építészetet tárgyaló munka a múlt század kilencvenes éveitől az első világháborúig eltelt időszak valamennyi fontosabb, jellegzetesen újító törekvést tükröző tervét, épületét felsorakoztatja. A mintegy százhetven építész munkásságára vonatkozó részletes adatok és a századforduló Magyarországának teljes területét felölelő csaknem négyszáz település fontosabb századfordulós emlékeinek jegyzéke igyekszik pótolni a korszakra vonatkozó eddigi szakirodalmi hiányt.

Az ismeretlen életművek bemutatása, az ezernél több kép – jelentős részük korabeli felvétel -, a változatos dokumentumválogatás, az útbaigazító térképek, az új kutatási szempontokat felvillantó tanulmány hasznos és érdekes olvasmánnyá teszi ezt a könyvet a századforduló kultúrája, a helytörténet iránt érdeklődő olvasók, magyar országjárók és külföldi turisták, jól tájékozott szakemberek számára egyaránt.

A kép teljessége alkalmas arra, hogy a magyar építészetnek ezt a kiemelkedő korszakát az európai századfordulós kultúráról a köztudatban élő összefüggésrendbe visszaillessze, ahonnét mint természetes közegéből, az első világháborúval bekövetkezett történelmi változások kiszakították.

Details

Kötés

Borító